Học PHP Bài 107 – Project thuần phần 16: Tạo chức năng Tìm kiếm

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo chức năng tìm kiếm cho project của mình. Đây là một chức năng rất hữu ích và linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và truy cập thông tin một cách nhanh chóng. Chúng ta có thể áp dụng chức năng này cho các loại sản phẩm, bài viết, hoặc bất cứ dữ liệu nào mà chúng ta muốn truy xuất.

Học PHP Bài 107 - Project thuần phần 16: Tạo chức năng Tìm kiếm
Học PHP Bài 107 – Project thuần phần 16: Tạo chức năng Tìm kiếm

Bắt đầu với cơ sở dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần kết nối với cơ sở dữ liệu. Đảm bảo rằng chúng ta đã thiết lập kết nối thành công trước khi tiếp tục. Điều này đảm bảo rằng chúng ta đang làm việc với dữ liệu chính xác.

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ SQL để tạo ra bảng dữ liệu. Ví dụ, nếu chúng ta đang làm việc với bảng “Sản phẩm”, chúng ta có thể tạo bảng như sau:

CREATE TABLE SanPham (
  id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tenSanPham VARCHAR(255) NOT NULL,
  giaSanPham DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  moTaSanPham TEXT,
  loaiSanPham VARCHAR(255)
);

Xây dựng giao diện

Sau khi đã thiết lập cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng giao diện cho trang web. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một ô tìm kiếm để người dùng nhập từ khóa tìm kiếm. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một nút “Tìm kiếm” để người dùng gửi yêu cầu tìm kiếm.

Xử lý yêu cầu tìm kiếm

Khi người dùng nhấn vào nút “Tìm kiếm”, chúng ta sẽ bắt đầu xử lý yêu cầu tìm kiếm. Đầu tiên, chúng ta sẽ kiểm tra xem người dùng đã nhập từ khóa tìm kiếm hay chưa. Nếu chưa, chúng ta có thể hiển thị thông báo lỗi hoặc yêu cầu người dùng nhập từ khóa.

Sau đó, chúng ta sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn cơ sở dữ liệu và lấy dữ liệu liên quan đến từ khóa tìm kiếm. Ví dụ, nếu người dùng tìm kiếm từ khóa “iPhone”, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh SQL như sau:

$sql = "SELECT * FROM SanPham WHERE tenSanPham LIKE '%iPhone%'";

Ở đây, chúng ta sử dụng câu lệnh LIKE để tìm kiếm các sản phẩm có tên chứa từ khóa “iPhone”.

Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ kết quả truy vấn và hiển thị lên trang web. Điều này cho phép người dùng nhìn thấy kết quả tìm kiếm một cách trực quan và dễ dàng.

Kết luận

Qua bài viết này, chúng ta đã học cách tạo chức năng tìm kiếm cho project của mình bằng PHP. Hy vọng rằng các bạn đã hiểu và áp dụng thành công trong dự án của mình. Đừng quên thực hành và thử nghiệm để trở thành một lập trình viên PHP giỏi nhé!

Để biết thêm thông tin về các dự án và sản phẩm của chúng tôi, hãy truy cập COMDY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *