Giới Thiệu PHP

Giới Thiệu PHP

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) là một ngôn ngữ lập trình cho phép nhà phát triển web tạo ra nội dung động tương tác với cơ sở dữ liệu.

PHP về cơ bản được sử dụng để phát triển các ứng dụng dựa trên nền web. Hướng dẫn này giúp bạn hiểu biết về PHP từ cơ bản tới nâng cao.

Tại sao phải học PHP?

PHP khởi đầu là một dự án mã nguồn mở nhỏ. Rasmus Lerdorf đã phát hành phiên bản PHP đầu tiên vào năm 1994.

PHP là một lựa chọn cho sinh viên và các chuyên gia để trở thành một kỹ sư phần mềm tuyệt vời đặc biệt khi họ đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế web. Tôi sẽ liệt kê một số lợi thế chính của việc học PHP:

 • PHP là từ viết tắt của “PHP: Hypertext Preprocessor”.
 • PHP là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được nhúng trong HTML. Nó được sử dụng để quản lý nội dung động, cơ sở dữ liệu, theo dõi phiên, thậm chí xây dựng toàn bộ trang web thương mại điện tử.
 • Nó được tích hợp với một số cơ sở dữ liệu phổ biến, bao gồm MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix và Microsoft SQL Server.
 • PHP chạy nhanh, đặc biệt là khi được biên dịch thành một mô-đun Apache ở phía Unix. Máy chủ MySQL, một khi đã khởi động, thực hiện các truy vấn thậm chí rất phức tạp với các tập kết quả lớn rất nhanh chóng.
 • PHP hỗ trợ một số lượng lớn các giao thức chính như POP3, IMAP và LDAP. PHP4 đã thêm hỗ trợ cho Java và các kiến ​​trúc phân tán (COM và CORBA), lần đầu tiên phát triển n-tier.
 • Cú pháp PHP giống C.

Đặc điểm của PHP

Năm đặc điểm quan trọng của PHP:

 • Sự đơn giản
 • Hiệu quả
 • Bảo mật
 • Uyển chuyển
 • Quen thuộc

Hello world bằng PHP.

Để cung cấp cho bạn một chút hứng thú về PHP, tôi sẽ cung cấp cho bạn một chương trình Hello World bằng PHP.

<html>
  
  <head>
   <title>Hello World</title>
  </head>
  
  <body>
   <?php echo "Hello, World!";?>
  </body>

</html>

Đây là kết quả khi chạy chương trình:

Hello, World!

Các ứng dụng của PHP

Như đã đề cập ở trên, PHP là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên web. Tôi sẽ liệt kê một vài ứng dụng của PHP ở đây:

 • PHP thực hiện các chức năng hệ thống, tức là từ các tệp trên một hệ thống mà nó có thể tạo, mở, đọc, viết và đóng chúng.
 • PHP có thể xử lý các biểu mẫu, tức là thu thập dữ liệu từ tệp, lưu dữ liệu vào tệp, qua email bạn có thể gửi dữ liệu, trả lại dữ liệu cho người dùng.
 • Bạn thêm, xóa, sửa đổi các thành phần trong cơ sở dữ liệu của bạn thông qua PHP.
 • PHP có thể tạo, sửa đổi, xóa cookie.
 • Sử dụng PHP, bạn có thể hạn chế người dùng truy cập vào một số trang trên trang web của bạn.
 • Nó có thể mã hóa dữ liệu.
 • Quản lý phiên làm việc của người dùng.

Đối tượng độc giả

Hướng dẫn PHP được thiết kế cho các lập trình viên PHP hoặc những người chưa biết gì về khái niệm PHP nhưng họ có hiểu biết cơ bản về lập trình máy tính.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tiếp tục với hướng dẫn này, bạn nên có ít nhất những hiểu biết cơ bản về lập trình máy tính, Internet, Cơ sở dữ liệu và MySQL, v.v … rất hữu ích.

Giải thích chương trình “Hello World” trong PHP

Để cảm nhận về PHP, trước tiên hãy bắt đầu với các tập lệnh PHP đơn giản. Sử dụng ví dụ kinh điển là “Hello, World!”.

Như đã đề cập trước đó, PHP được nhúng trong HTML. Điều đó có nghĩa là trong file HTML của bạn sẽ có các câu lệnh PHP như thế này:

<html>
  
  <head>
   <title>Hello World</title>
  </head>
  
  <body>
   <?php echo "Hello, World!";?>
  </body>

</html>

Kết quả khi chạy:

Hello, World!

Nếu bạn kiểm tra đầu ra HTML của ví dụ trên, bạn sẽ nhận thấy rằng mã PHP không có trong tệp được gửi từ máy chủ đến trình duyệt web của bạn.

Tất cả các mã PHP có trong trang web được xử lý và không còn xuất hiện trong trang web; điều duy nhất được trả về cho máy khách từ máy chủ web là HTML thuần túy.

Tất cả mã PHP phải được bao trong một trong ba thẻ đánh dấu đặc biệt ATE được trình phân tích cú pháp PHP nhận ra.

<?php PHP code goes here ?>

<? PHP code goes here ?>

<script language="php"> 
  PHP code goes here 
</script>

Thẻ phổ biến nhất là <?php ... ?> Và chúng tôi cũng sẽ sử dụng thẻ này trong các hướng dẫn của mình.

Ở chương tiếp theo, chúng tôi sẽ bắt đầu với việc thiết lập môi trường PHP trên máy của bạn và sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu gần như tất cả các khái niệm liên quan đến PHP để giúp bạn nắm vững ngôn ngữ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *