iframe trong HTML5

iframe trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng iframe để hiển thị một trang web trong một trang web khác.

iframe là gì?

iframe được sử dụng để hiển thị các đối tượng bên ngoài bao gồm các trang web khác trong một trang web. iframe hoạt động giống như một trình duyệt web nhỏ trong trình duyệt web. Ngoài ra, nội dung bên trong iframe tồn tại hoàn toàn độc lập với các phần tử xung quanh.

Cú pháp cơ bản để thêm iframe vào một trang web như sau:

<iframe src="URL"></iframe>

URL được chỉ định trong thuộc tính src trỏ đến vị trí của một đối tượng bên ngoài hoặc một trang web.

Ví dụ sau hiển thị file “hello.html” bên trong iframe trong tài liệu hiện tại.

<iframe src="hello.html"></iframe>

Đặt chiều rộng và chiều cao của iframe

Các thuộc tính heightwidth được sử dụng để chỉ định chiều cao và chiều rộng của iframe.

<iframe src="hello.html" width="400" height="200"></iframe>

Bạn cũng có thể sử dụng CSS để đặt chiều rộng và chiều cao của iframe, như được hiển thị ở đây:

<iframe src="hello.html" style="width: 400px; height: 200px;"></iframe>

Vui lòng xem hướng dẫn về style CSS trong HTML để tìm hiểu các phương pháp áp dụng CSS cho các phần tử HTML.

Lưu ý: Giá trị các thuộc tính widthheight được chỉ định theo pixel theo mặc định, nhưng bạn cũng có thể đặt các giá trị này theo tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn như 50%, 100%, v.v. Chiều rộng mặc định của iframe là 300 pixel, trong khi chiều cao mặc định là 150 pixel.

Loại bỏ frameborder mặc định

iframe có đường viền xung quanh theo mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sửa đổi hoặc loại bỏ các đường viền iframe, cách tốt nhất là sử dụng thuộc tính border trong CSS.

Ví dụ sau sẽ chỉ hiển thị iframe mà không có bất kỳ đường viền nào.

<iframe src="hello.html" style="border: none;"></iframe>

Tương tự, bạn có thể sử dụng thuộc tính border để thêm các đường viền bạn chọn vào iframe. Ví dụ sau sẽ hiển thị iframe với đường viền màu xanh lam với độ rộng 2 pixel.

<iframe src="hello.html" style="border: 2px solid blue;"></iframe>

Sử dụng iframe làm target của liên kết

Một iframe cũng có thể được sử dụng làm target cho các liên kết.

Một iframe có thể được đặt tên bằng cách sử dụng thuộc tính name. Điều này ngụ ý rằng khi một liên kết có thuộc tính target có giá trị là tên của iframe thì khi liên kết được nhấp vào, tài nguyên được liên kết sẽ mở trong iframe đó.

Hãy thử một ví dụ để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

<iframe src="demo-page.html" name="myFrame"></iframe>
<p><a href="https://comdy.vn/" target="myFrame">Mở Comdy.vn</a></p>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *