Text trong CSS

Text trong CSS

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo kiểu cho văn bản trên các trang web của mình bằng CSS.

Định dạng văn bản bằng CSS

CSS cung cấp một số thuộc tính cho phép bạn xác định các kiểu văn bản khác nhau như color, alignment, spacing, decoration, transformation, v.v. rất dễ dàng và hiệu quả.

Các thuộc tính văn bản thường được sử dụng là: text-align, text-decoration, text-transform, text-indent, line-height, letter-spacing, word-spacing và nhiều hơn nữa. Các thuộc tính này cho phép bạn định dạng các ký tự, từ, dấu cách, v.v.

Hãy xem chi tiết cách thiết lập các thuộc tính văn bản này cho một phần tử HTML.

Text Color

Màu của văn bản được xác định bởi thuộc tính color trong CSS.

Quy tắc CSS trong ví dụ sau sẽ chỉ định màu văn bản mặc định cho trang.

body {
  color: #434343;
}

Mặc dù, thuộc tính color có vẻ như nó sẽ là một phần của văn bản trong CSS, nhưng nó thực sự là một thuộc tính độc lập trong CSS. Xem hướng dẫn về color trong CSS để tìm hiểu thêm về thuộc tính color.

Text Align

Thuộc tính text-align được sử dụng để căn chỉnh vị trí của văn bản.

Văn bản có thể được căn chỉnh theo bốn cách: left, right, centre hoặc justify (thẳng lề trái và phải).

Hãy xem một ví dụ để hiểu cơ bản về cách thuộc tính này hoạt động như thế nào.

h1 {
  text-align: center;
}
p {
  text-align: justify;
}

Lưu ý: Khi text-align được đặt thành justify, từng dòng được kéo dài để mọi dòng đều có chiều rộng bằng nhau (trừ dòng cuối cùng) và các lề trái và phải đều thẳng. Căn chỉnh này thường được sử dụng trong các ấn phẩm như tạp chí và báo.

Hãy xem hình minh họa sau để hiểu ý nghĩa thực sự của những giá trị này.

Text Align trong CSS

Text Decoration

Thuộc tính text-decoration được sử dụng để thiết lập hoặc xóa định dạng văn bản.

Thuộc tính này thường chấp nhận một trong các giá trị sau: underline, overline, line-throughnone. Bạn nên tránh gạch dưới văn bản không phải là liên kết, vì nó có thể gây nhầm lẫn cho khách truy cập.

Hãy thử ví dụ sau để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

h1 {
  text-decoration: overline;
}
h2 {
  text-decoration: line-through;
}
h3 {
  text-decoration: underline;
}

Xóa gạch chân mặc định khỏi liên kết

Thuộc tính text-decoration được sử dụng rộng rãi để xóa các gạch dưới mặc định của các liên kết trong HTML. Bạn có thể cung cấp thêm một số dấu hiệu trực quan khác để làm cho nó nổi bật so với văn bản bình thường, chẳng hạn như sử dụng đường viền chấm thay vì gạch chân.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu cơ bản về cách nó hoạt động như thế nào:

a {
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px dotted;
}

Lưu ý: Khi bạn tạo một liên kết HTML, các trình duyệt tích hợp sẵn các style CSS sẽ tự động gạch dưới nó và áp dụng màu xanh lam để người đọc có thể thấy rõ văn bản nào có thể nhấp được.

Text Transform

Thuộc tính text-transform được sử dụng để định dạng viết hoa, viết thường cho văn bản.

Văn bản thường được viết hoa thường hỗn hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn hiển thị văn bản của mình viết hoa hết, viết hoa chữ đầu hoặc viết thường hết. Sử dụng thuộc tính này, bạn có thể thay đổi nội dung văn bản của một phần tử thành chữ hoa hoặc chữ thường hoặc viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ mà không cần sửa đổi văn bản gốc.

Hãy thử ví dụ sau để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

h1 {
  text-transform: uppercase;
}
h2 {
  text-transform: capitalize;
}
h3 {
  text-transform: lowercase;
}

Text Indent

Thuộc tính text-indent được sử dụng để thụt đầu dòng của dòng đầu tiên của văn bản trong một khối văn bản. Nó thường được thực hiện bằng cách chèn khoảng trống trước dòng đầu tiên của văn bản.

Kích thước của thụt lề có thể được chỉ định bằng cách sử dụng giá trị phần trăm (%), pixel, ems, v.v.

Quy tắc CSS sau sẽ thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bằng 100 pixel.

p {
  text-indent: 100px;
}

Lưu ý: Việc văn bản được thụt vào từ bên trái hay bên phải phụ thuộc vào hướng của văn bản bên trong phần tử, được xác định bởi thuộc tính direction trong CSS .

Letter Spacing

Thuộc tính letter-spacing được sử dụng để thiết lập khoảng cách giữa các ký tự của văn bản.

Thuộc tính này có thể nhận giá trị độ dài tính bằng pixel, ems, v.v. Nó cũng có thể chấp nhận giá trị âm.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu cách nó thực sự hoạt động:

h1 {
  letter-spacing: -3px;
}
p {
  letter-spacing: 10px;
}

Word Spacing

Thuộc tính word-spacing được sử dụng để xác định khoảng cách giữa các từ.

Thuộc tính này có thể chấp nhận giá trị độ dài tính bằng pixel, ems, v.v. Giá trị âm cũng được phép.

Hãy thử ví dụ sau để hiểu cách hoạt động của thuộc tính này:

p.normal {
  word-spacing: 20px;
}
p.justified {
  word-spacing: 20px;
  text-align: justify;
}
p.preformatted {
  word-spacing: 20px;
  white-space: pre;
}

Lưu ý: Khoảng cách giữa các từ có thể bị ảnh hưởng bởi việc căn chỉnh văn bản. Ngoài ra, mặc dù khoảng trắng được giữ nguyên, nhưng khoảng trắng giữa các từ sẽ bị ảnh hưởng bởi thuộc tính word-spacing.

Line Height

Thuộc tính line-height được sử dụng để thiết lập chiều cao của dòng văn bản.

Thuộc tính này cũng được gọi là leading và thường được sử dụng để đặt khoảng cách giữa các dòng văn bản.

Giá trị của thuộc tính này có thể là số, phần trăm (%) hoặc pixel, ems, v.v.

p {
  line-height: 1.2;
}

Khi giá trị là một số, chiều cao dòng được tính bằng cách nhân kích thước font chữ của phần tử với số đó. Trong khi, giá trị phần trăm có liên quan đến kích thước font chữ của phần tử.

Lưu ý: Thuộc tính line-height không cho phép các giá trị âm. Thuộc tính này cũng là một thành phần của thuộc tính font trong CSS.

Nếu giá trị của thuộc tính line-height lớn hơn giá trị của thuộc tính font-size của phần tử, thì sự khác biệt này (được gọi là “leading”) sẽ bị cắt đôi (được gọi là “half-leading”) và phân bổ đều trên đầu và cuối của hộp chứa. Hãy xem một ví dụ:

p {
  font-size: 14px;
  line-height: 20px;
  background-color: #f0e68c;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *