CSS selectors cơ bản | Học HTML CSS miễn ph

Chào mừng các bạn trở lại với COMDY! Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về CSS Selectors và cách chọn phần tử trong HTML CSS. CSS Selectors là cách chúng ta chọn và xác định các phần tử trong một trang web để áp dụng CSS vào chúng. Điều này cho phép chúng ta tùy chỉnh và thiết kế trang web của mình theo ý muốn.

CSS selectors cơ bản | Học HTML CSS miễn ph
CSS selectors cơ bản | Học HTML CSS miễn ph

Các loại CSS Selectors cơ bản

Trong CSS, có nhiều loại Selectors khác nhau. Dưới đây là một số loại CSS Selectors cơ bản mà chúng ta sẽ tìm hiểu:

Selector phần tử (Element Selector)

Đây là cách đơn giản nhất để chọn phần tử trong HTML CSS. Để chọn một phần tử, chúng ta chỉ cần sử dụng tên của phần tử đó. Ví dụ: h1 sẽ chọn tất cả các phần tử <h1> trong trang web.

Selector lớp (Class Selector)

Selector lớp cho phép chúng ta chọn phần tử dựa trên class của chúng. Để chọn một class, chúng ta sử dụng dấu chấm (.) và tên của class đó. Ví dụ: .title sẽ chọn tất cả các phần tử có class là “title” trong trang web.

Selector ID

Selector ID cho phép chúng ta chọn phần tử dựa trên ID của chúng. Để chọn một ID, chúng ta sử dụng dấu thăng (#) và tên của ID đó. Ví dụ: #header sẽ chọn phần tử có ID là “header” trong trang web.

Selector con (Descendant Selector)

Selector con cho phép chúng ta chọn phần tử con của một phần tử khác. Để chọn phần tử con, chúng ta sử dụng ký hiệu dấu cách. Ví dụ: .box .title sẽ chọn tất cả các phần tử có class là “title” nằm trong phần tử có class là “box”.

Selector anh em (Adjacent Sibling Selector)

Selector anh em cho phép chúng ta chọn phần tử anh em tiếp theo của một phần tử khác. Để chọn phần tử anh em, chúng ta sử dụng ký hiệu dấu cộng (+). Ví dụ: .title + p sẽ chọn phần tử <p> là anh em tiếp theo của phần tử có class là “title”.

Selector sau (General Sibling Selector)

Selector sau cho phép chúng ta chọn tất cả các phần tử anh em tiếp theo của một phần tử khác. Để chọn phần tử anh em, chúng ta sử dụng ký hiệu dấu ngã (~). Ví dụ: .title ~ p sẽ chọn tất cả các phần tử <p> là anh em tiếp theo của phần tử có class là “title”.

Ví dụ về sử dụng CSS Selectors

Chọn phần tử:

  • Chọn tất cả các phần tử <h1>: h1
  • Chọn tất cả các phần tử có class là “title”: .title
  • Chọn phần tử có ID là “header”: #header

Chọn phần tử con:

  • Chọn tất cả các phần tử có class là “title” nằm trong phần tử có class là “box”: .box .title

Chọn phần tử anh em:

  • Chọn phần tử <p> là anh em tiếp theo của phần tử có class là “title”: .title + p

Chọn tất cả các phần tử anh em:

  • Chọn tất cả các phần tử <p> là anh em tiếp theo của phần tử có class là “title”: .title ~ p

Kết luận

Đó là những kiến thức cơ bản về CSS Selectors mà chúng ta cần biết để tùy chỉnh và thiết kế trang web của mình. Bằng cách sử dụng các CSS Selectors phù hợp, chúng ta có thể dễ dàng chọn và tác động vào các phần tử trong trang web. Hãy thực hành và khám phá thêm các loại CSS Selectors khác để trang web của bạn trở nên đẹp hơn!

Để biết thêm thông tin và học thêm về HTML CSS, hãy truy cập COMDY – trang web chuyên về HTML CSS và nhiều nội dung hữu ích khác.

Chúc các bạn thành công trong việc tùy chỉnh trang web của mình bằng CSS Selectors!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *