Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Mô hình dữ liệu thực thể (EDM) cho cơ sở dữ liệu lớn hiển thị tất cả các thực thể thành một trình thiết kế trực quan duy nhất. Điều này gây khó khăn cho việc tổ chức và xác định các thực thể trên thiết kế.

Visual Studio cung cấp một công cụ để phân chia biểu diễn trực quan của Mô hình dữ liệu thực thể thành nhiều sơ đồ.

Để tạo sơ đồ mới cho EDM của bạn, hãy mở Trình duyệt mô hình bằng cách nhấp chuột phải vào trình thiết kế và chọn Model Browser trong menu ngữ cảnh.

Trong Trình duyệt mô hình, bạn sẽ thấy một sơ đồ cho EDM của bạn. Tạo sơ đồ mới bằng cách nhấp chuột phải vào nút Diagrams trong Trình duyệt mô hình và chọn ‘Add New Diagram‘, như được hiển thị trong hình bên dưới.

Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Điều này sẽ tạo ra một sơ đồ mới. Bạn có thể đổi tên sơ đồ như hình dưới đây.

Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Bây giờ, bạn có thể kéo và thả các loại thực thể từ trình duyệt Mô hình sang sơ đồ mới, như được hiển thị trong hình bên dưới:

Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Bạn cũng có thể di chuyển các thực thể từ sơ đồ hiện có sang sơ đồ mới mà không cần tạo sơ đồ mới trước.

Ví dụ: nếu bạn muốn di chuyển các kiểu thực thể TeacherCourse sang sơ đồ mới, bạn chọn các thực thể đó trong sơ đồ hiện có, nhấp chuột phải và chọn ‘Move to New Diagram‘ từ menu ngữ cảnh như được hiển thị trong hình dưới đây:

Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Nó sẽ tạo ra một sơ đồ mới và di chuyển các thực thể TeacherCourse sang một sơ đồ mới như hình dưới đây:

Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Vì vậy, theo cách này bạn có thể tạo một sơ đồ mới từ một sơ đồ hiện có.

Thêm các thực thể liên quan

Bạn cũng có thể thêm các thực thể liên quan của một thực thể cụ thể trong một sơ đồ. Ví dụ: nhấp chuột phải vào thực thể Student → chọn ‘Include Related‘. Các thực thể StandardCourse cũng sẽ được thêm vào sơ đồ mới, bởi vì thực thể Student chứa các thuộc tính tham chiếu của StandardCourse.

Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Điều này sẽ thêm các thực thể liên quan vào cùng một sơ đồ như hình dưới đây.

Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Ngoài ra, bạn cũng có thể di chuyển các thuộc tính lên hoặc xuống bằng cách nhấp chuột phải vào thuộc tính → chọn Move Property → chọn Up/Down, v.v. như hình dưới đây:

Nhiều sơ đồ cho EDM trong Entity Framework

Sự khác biệt giữa Delete Entity và Remove Entity

Bạn có thể xóa thực thể khỏi sơ đồ bằng cách nhấp chuột phải vào thực thể và chọn ‘Remove from diagram‘ như hình dưới đây:

Sự khác biệt giữa Delete Entity và Remove Entity

Remove from Diagram sẽ chỉ xóa thực thể khỏi sơ đồ trong khi ‘Delete from Model‘ sẽ xóa thực thể khỏi EDM và bạn hoàn toàn không thể sử dụng thực thể đó nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *