Loạt bài: Khám phá .NET 6

Loạt bài: Khám phá .NET 6

Trong loạt bài này, tôi sẽ xem xét một số tính năng mới có trong .NET 6. Đã có rất nhiều nội dung được viết trên .NET 6, bao gồm rất nhiều bài viết từ nhóm .NET và ASP.NET của chúng tôi. Trong loạt bài này, tôi sẽ xem xét một số đoạn mã đằng sau một số tính năng đó.

Các bài viết trong loạt bài này (các bài viết mới sẽ được liệt kê ở đây khi chúng được viết):

 • Phần 1 – Tìm hiểu bên trong ConfigurationManager trong .NET 6
 • Phần 2 – So sánh WebApplicationBuilder với Generic Host
 • Phần 3 – Khám phá mã đằng sau WebApplicationBuilder
 • Phần 4 – Xây dựng đường ống middleware với WebApplication
 • Phần 5 – Hỗ trợ EF Core migration với WebApplicationBuilder
 • Phần 6 – Hỗ trợ integration test với WebApplicationFactory trong .NET 6
 • Phần 7 – Bộ phân tích cho ASP.NET Core trong .NET 6
 • Phần 8 – Cải thiện hiệu suất ghi log với source generator
 • Phần 9 – Cập nhật source generator: bộ tạo tăng dần
 • Phần 10 – Các tính năng dependency injection mới trong .NET 6
 • Phần 11 – [CallerArgumentExpression] và trình trợ giúp
 • Phần 12 – Nâng cấp ứng dụng .NET 5 “Dựa trên Start” lên .NET 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *