Loạt bài: Khám phá .NET 6

Trong loạt bài này, tôi sẽ xem xét một số tính năng mới có trong .NET 6. Đã có rất nhiều nội dung được viết trên .NET 6, bao gồm rất nhiều bài viết từ nhóm .NET và ASP.NET của chúng tôi. Trong loạt bài này, tôi sẽ xem xét một số đoạn mã đằng sau một số tính năng đó.

Các bài viết trong loạt bài này (các bài viết mới sẽ được liệt kê ở đây khi chúng được viết):

 • Phần 1 - Tìm hiểu bên trong ConfigurationManager trong .NET 6
 • Phần 2 - So sánh WebApplicationBuilder với Generic Host
 • Phần 3 - Khám phá mã đằng sau WebApplicationBuilder
 • Phần 4 - Xây dựng đường ống middleware với WebApplication
 • Phần 5 - Hỗ trợ EF Core migration với WebApplicationBuilder
 • Phần 6 - Hỗ trợ integration test với WebApplicationFactory trong .NET 6
 • Phần 7 - Bộ phân tích cho ASP.NET Core trong .NET 6
 • Phần 8 - Cải thiện hiệu suất ghi log với source generator
 • Phần 9 - Cập nhật source generator: bộ tạo tăng dần
 • Phần 10 - Các tính năng dependency injection mới trong .NET 6
 • Phần 11 - [CallerArgumentExpression] và trình trợ giúp
 • Phần 12 - Nâng cấp ứng dụng .NET 5 "Dựa trên Start" lên .NET 6
Lập Trình C#.NET 6
Bài Viết Liên Quan:
Các thành viên static abstract trong interface C# 10
Trung Nguyen 20/02/2022
Các thành viên static abstract trong interface C# 10

Ngôn ngữ C# đã bật các bộ tăng áp liên

Tạo tập tin Zip với .NET 5
Trung Nguyen 11/11/2021
Tạo tập tin Zip với .NET 5

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lớp tiện ích ZipFile trong C#, cách nén tập tin và thư mục, cùng với giải nén tập tin zip.

Đọc và ghi file Excel trong C#
Trung Nguyen 29/10/2021
Đọc và ghi file Excel trong C#

Bài viết này sẽ giới thiệu cách đơn giản nhất mà tôi đã tìm thấy để đọc và ghi file Excel bằng C# sử dụng ExcelMapper.

Làm việc với PriorityQueue của .NET 6
Trung Nguyen 25/10/2021
Làm việc với PriorityQueue của .NET 6

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu PriorityQueue của .NET 6 là gì, cách chúng ta thêm các phần tử và cách chúng ta có thể xếp hàng lại cho các phần tử.