Jenkins

Hướng dẫn tạo User, Role và phân quyền trong Jenkins
Trung Nguyen 25/11/2020
Hướng dẫn tạo User, Role và phân quyền trong Jenkins

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt, cấu hình plugin Role-based Authorization Strategy để tạo user, role và phân quyền trong Jenkins.

Hướng dẫn cài đặt plugin Git cho Jenkins
Trung Nguyen 23/11/2020
Hướng dẫn cài đặt plugin Git cho Jenkins

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cài đặt plugin Git vào Jenkins. Tạo dự án đầu tiên trong Jenkins và cấu hình cho plugin Git.

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Windows
Trung Nguyen 22/11/2020
Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Windows

Hướng dẫn đầy đủ và chi tiết từng bước cách tải, cài đặt, cấu hình mở khóa, cấu hình plugin cho Jenkins trên Windows.

Tích hợp liên tục (CI) sử dụng Jenkins
Trung Nguyen 22/11/2020
Tích hợp liên tục (CI) sử dụng Jenkins

Jenkins là gì? Tại sao nên sử dụng Tích hợp liên tục (CI) với Jenkins? Ưu điểm của việc sử dụng Jenkins để làm server tính hợp liên tục (CI).