DevOps

Sổ tay Kubernetes: Phương pháp triển khai bằng khai báo
Trung Nguyen 30/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Phương pháp triển khai bằng khai báo

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng cách tiếp cận khai báo để triển khai ứng dụng trong Kubernetes và sử dụng bảng điều khiển Kubernetes.

Deploy ứng dụng ASP.NET Core bằng Docker
Trung Nguyen 29/03/2021
Deploy ứng dụng ASP.NET Core bằng Docker

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách deploy ứng dụng ASP.NET Core bằng Docker.

Sổ tay Kubernetes: Các khái niệm cơ bản trong Kubernetes
Trung Nguyen 21/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Các khái niệm cơ bản trong Kubernetes

Trong hướng dẫn trước bạn đã tìm hiểu về Kubernetes,

Sổ tay Kubernetes: Giới thiệu về Kubernetes
Trung Nguyen 20/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Giới thiệu về Kubernetes

Hướng dẫn này giới thiệu về điều phối container và Kubernetes, cài đặt Kubernetes và chạy ứng dụng đầu tiên trong Kubernetes.

Sổ tay Docker: Cách sử dụng Docker Compose
Trung Nguyen 20/03/2021
Sổ tay Docker: Cách sử dụng Docker Compose

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản về Docker Compose, cách chạy và quản lý các dịch vụ sử dụng Docker Compose.

Sổ tay Docker: Cách chạy ứng dụng JavaScript trên nhiều Container
Trung Nguyen 20/03/2021
Sổ tay Docker: Cách chạy ứng dụng JavaScript trên nhiều Container

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách triển khai ứng dụng trên nhiều container trong Docker.

Sổ tay Docker: Thao tác Docker Network cơ bản
Trung Nguyen 19/03/2021
Sổ tay Docker: Thao tác Docker Network cơ bản

Bạn sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản về Docker Network, các thao tác mạng cơ bản như: tạo và xóa mạng, gắn container vào mạng, gỡ container khỏi mạng.

Sổ tay Docker: Cách xây dựng ứng dụng JavaScript với Docker
Trung Nguyen 19/03/2021
Sổ tay Docker: Cách xây dựng ứng dụng JavaScript với Docker

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xây dựng ứng dụng JavaScript với Docker. Tạo image cho ứng dụng, tối ưu image, chạy container, ...

Sổ tay Docker: Thao tác Docker Image cơ bản
Trung Nguyen 19/03/2021
Sổ tay Docker: Thao tác Docker Image cơ bản

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các thao tác Docker Image cơ bản như: tạo image, xem danh sách image, xóa image, tối ưu image, hiểu về các lớp của image, ...

Sổ tay Docker: Thao tác Docker Container cơ bản
Trung Nguyen 19/03/2021
Sổ tay Docker: Thao tác Docker Container cơ bản

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các thao tác container như: chạy một container, publish port cho container, chế độ detached, liệt kê các container, ...

Next