CQRS Pattern

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Định hình kiến trúc Microservices với CQRS và MediatR
Trung Nguyen 03/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Định hình kiến trúc Microservices với CQRS và MediatR

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thiết kế kiến trúc bên trong của Microservices với mẫu CQRS và MediatR trong ASP.NET Core.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Lập kế hoạch
Trung Nguyen 03/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Lập kế hoạch

Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tác vụ điển hình cần thiết để xây dựng giải pháp dựa trên microservices bằng ASP.NET Core.

Các mẫu design pattern hiện đại
Trung Nguyen 27/11/2020
Các mẫu design pattern hiện đại

Một số mẫu design pattern có thể giúp bạn đạt được khả năng mở rộng, tính khả dụng, bảo mật, độ tin cậy và khả năng phục hồi cho ứng dụng.

CQRS là gì? Hướng dẫn triển khai và áp dụng mẫu CQRS
Trung Nguyen 15/11/2020
CQRS là gì? Hướng dẫn triển khai và áp dụng mẫu CQRS

CQRS pattern là sự kết hợp các khái niệm về CQS, Command, Query và CommandBus, Single Responsibility Principle.