CQRS Pattern

Các mẫu design pattern hiện đại
Trung Nguyen 27/11/2020
Các mẫu design pattern hiện đại

Một số mẫu design pattern có thể giúp bạn đạt được khả năng mở rộng, tính khả dụng, bảo mật, độ tin cậy và khả năng phục hồi cho ứng dụng.

CQRS là gì?
Trung Nguyen 15/11/2020
CQRS là gì?

CQRS pattern là sự kết hợp các khái niệm về CQS, Command, Query và CommandBus, Single Responsibility Principle.