Giới Thiệu Python Blockchain

Blockchain là công nghệ hiện đang thống trị các xu hướng phát triển phần mềm. Blockchain bao gồm ba thành phần chính là: khách hàng (client), người khai thác (miner) và blockchain.

Hướng dẫn này nhằm cung cấp cho bạn một sự hiểu biết rõ ràng về quá trình xây dựng blockchain của riêng bạn.

Đối tượng độc giả

Bất kỳ người đam mê lập trình nào muốn theo kịp xu hướng phát triển Blockchain gần đây đều có thể đạt được từ hướng dẫn này.

Nếu bạn là người học thích tìm hiểu những điều cơ bản về lập trình Blockchain, hướng dẫn này phù hợp với nhu cầu của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Hướng dẫn này được viết với giả định rằng người học có hiểu biết về lập trình bằng Python và hiểu biết cơ bản về Blockchain.

Nếu bạn chưa quen với bất kỳ khái niệm nào trong số này, chúng tôi khuyên bạn nên chọn hướng dẫn dựa trên các khái niệm này trước khi bạn lao vào hướng dẫn này.

Bạn có thể xem hướng dẫn về Blockchain tại đây:

Giới Thiệu Blockchain | Comdy
Blockchain là gì? Chi tiêu kép là gì? Tại sao blockchain lại được sử dụng trong Bitcoin. Bài viết này sẽ giúp bạn.

Giới thiệu Python Blockchain

Trong hướng dẫn về Blockchain, chúng tôi đã tìm hiểu chi tiết về lý thuyết đằng sau blockchain. Blockchain là nền tảng đằng sau đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất thế giới Bitcoin.

Hướng dẫn về Bitcoin giải thích đầy đủ kiến ​​trúc blockchain. Bước tiếp theo là xây dựng blockchain của riêng mình.

Satoshi Nakamoto đã tạo ra loại tiền ảo đầu tiên trên thế giới có tên Bitcoin. Nhìn vào sự thành công của Bitcoin, nhiều người khác đã tạo ra các loại tiền ảo của riêng họ như: Litecoin, Zcash, v.v.

Bây giờ, bạn cũng có thể tạo tiền tệ của riêng bạn. Hãy để chúng tôi đặt tên là CCoin (Comdy Coin).

Bạn sẽ viết một blockchain để ghi lại tất cả các giao dịch liên quan đến CCoin. CCoin có thể được sử dụng để mua Pizzas, Burgers, Salads, v.v.

Có thể có các nhà cung cấp dịch vụ khác sẽ tham gia mạng của bạn và bắt đầu chấp nhận CCoin làm tiền tệ để cung cấp dịch vụ của họ, biết đâu được, điều gì cũng có thể xảy ra.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu cách xây dựng một hệ thống như vậy và ra mắt loại tiền kỹ thuật số của riêng bạn trên thị trường.

Tiền điện tử

Các thành phần chính của dự án Blockchain

Xây dựng dự án blockchain bao gồm ba thành phần chính:

  • Khách hàng (Client).
  • Người khai thác (Miner)
  • Blockchain.

Khách hàng

Khách hàng là người sẽ mua hàng hóa từ các nhà cung cấp khác. Bản thân khách hàng có thể trở thành một nhà cung cấp và sẽ chấp nhận tiền từ người khác so với hàng hóa mà anh ta cung cấp.

Chúng tôi giả định ở đây rằng khách hàng có thể vừa là nhà cung cấp vừa là người nhận CCoin. Do đó, chúng tôi sẽ tạo một lớp khách hàng trong mã của chúng tôi có khả năng gửi và nhận tiền.

Người khai thác

Người khai thác là người nhận các giao dịch từ nhóm giao dịch và tập hợp chúng thành một khối.

Người khai thác phải cung cấp bằng chứng công việc hợp lệ để nhận phần thưởng khai thác. Tất cả số tiền mà người khai thác thu được sẽ được anh ta giữ lại.

Anh ta có thể chi số tiền đó để mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp đã đăng ký khác trên mạng, giống như cách mà Khách hàng mô tả ở trên.

Blockchain

Cuối cùng, Blockchain là một cấu trúc dữ liệu xâu chuỗi tất cả các khối được khai thác theo thứ tự thời gian. Chuỗi này là bất biến và do đó không thể thay đổi.

Bạn có thể làm theo hướng dẫn này bằng cách gõ mã được trình bày trong mỗi bước trong sổ ghi chép Jupyter mới. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống toàn bộ ghi chép Jupyter từ https://anaconda.com .

Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ tạo một khách hàng sử dụng hệ thống blockchain của chúng tôi.

Python Blockchain