Giới thiệu về HTML5

HTML là viết tắt của HyperText Markup Language. HTML là khối xây dựng cơ bản của World Wide Web.

Siêu văn bản (HyperText) là văn bản được hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị điện tử khác có tham chiếu đến văn bản khác mà người dùng có thể truy cập ngay lập tức, thường bằng cách nhấp chuột hoặc nhấn phím.

Ngoài văn bản, siêu văn bản có thể chứa các bảng, danh sách, biểu mẫu, hình ảnh và các phần tử khác. Đây là một định dạng dễ sử dụng và linh hoạt để chia sẻ thông tin qua Internet.

Ngôn ngữ đánh dấu (Markup Language) sử dụng tập hợp các thẻ đánh dấu để mô tả các phần tử văn bản trong tài liệu, điều này cung cấp hướng dẫn cho trình duyệt web về cách tài liệu sẽ được hiển thị.

HTML ban đầu được phát triển bởi Tim Berners-Lee vào năm 1990. Ông còn được biết đến là cha đẻ của web. Năm 1996, World Wide Web Consortium (W3C) trở thành cơ quan duy trì các đặc tả HTML.

HTML cũng trở thành tiêu chuẩn quốc tế ( ISO ) vào năm 2000. HTML5 là phiên bản mới nhất của HTML. HTML5 cung cấp cách tiếp cận nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để phát triển web.

Mẹo: Hướng dẫn HTML5 của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ HTML5 mới nhất, từng bước từ các chủ đề cơ bản đến nâng cao. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy bắt đầu với phần cơ bản và dần dần tiến lên bằng cách học một chút mỗi ngày.

Bạn có thể làm gì với HTML

Có rất nhiều thứ bạn có thể làm với HTML.

  • Bạn có thể xuất bản tài liệu trực tuyến với văn bản, hình ảnh, danh sách, bảng, v.v.
  • Bạn có thể truy cập các tài nguyên web như hình ảnh, video hoặc tài liệu HTML khác thông qua các siêu liên kết.
  • Bạn có thể tạo biểu mẫu để thu thập thông tin đầu vào của người dùng như tên, địa chỉ e-mail, nhận xét, v.v.
  • Bạn có thể bao gồm hình ảnh, video, âm thanh, flash, ứng dụng và các tài liệu HTML khác trực tiếp bên trong tài liệu HTML.
  • Bạn có thể tạo phiên bản ngoại tuyến của trang web hoạt động mà không cần internet.
  • Bạn có thể lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web của người dùng và truy cập sau này.
  • Bạn có thể tìm thấy vị trí hiện tại của khách truy cập trang web của bạn.

Danh sách không kết thúc ở đây, còn rất nhiều điều thú vị khác mà bạn có thể làm với HTML. Bạn sẽ tìm hiểu về tất cả chúng một cách chi tiết trong các chương sắp tới.

Lưu ý: HTML như được mô tả trước đó là ngôn ngữ đánh dấu không phải là ngôn ngữ lập trình, như Java, Ruby, PHP, v.v. Bạn cần có trình duyệt web để xem các trang HTML. Các trình duyệt web không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng các thẻ để diễn giải nội dung của các trang web.

Hướng dẫn này gồm những gì

Hướng dẫn HTML5 này bao gồm tất cả các nguyên tắc cơ bản của HTML, bao gồm ý tưởng về các phần tử và thuộc tính, cách định dạng văn bản bằng thẻ HTML, phương pháp thêm kiểu dáng (style) vào tài liệu, kỹ thuật chèn hình ảnh và bảng, quy trình tạo danh sách và biểu mẫu cũng như phương pháp chèn các tài liệu HTML khác bên trong tài liệu hiện tại, v.v.

Khi bạn đã quen thuộc với những điều cơ bản, bạn sẽ chuyển sang cấp độ tiếp theo giải thích khái niệm loại tài liệu, phương pháp tạo bố cục trang web, tầm quan trọng của việc thêm thông tin meta vào trang web, cách thêm tập lệnh, kỹ thuật hiển thị các ký tự đặc biệt, tìm hiểu về URL và hơn thế nữa.

Cuối cùng, bạn sẽ khám phá một số tính năng nâng cao được giới thiệu trong HTML5 như kiểu nhập liệu mới, vẽ đồ họa trên trang web, thêm âm thanh và video trong tài liệu, lưu trữ dữ liệu ở phía máy khách bằng cách sử dụng web storage, caching file, thực hiện công việc nền với web cũng như lấy tọa độ địa lý của người dùng, tạo ứng dụng kéo và thả, v.v.

Mẹo: Mỗi chương trong hướng dẫn này chứa rất nhiều ví dụ trong thế giới thực mà bạn có thể thử và kiểm tra bằng trình chỉnh sửa trực tuyến. Những ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm hoặc chủ đề. Nó cũng chứa các cách giải quyết thông minh cũng như các mẹo hữu ích và các ghi chú quan trọng.
HTMLHTML5
Bài Viết Liên Quan:
iframe trong HTML5
Trung Nguyen 04/08/2021
iframe trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng iframe để hiển thị một trang web trong một trang web khác.

Biểu mẫu trong HTML5
Trung Nguyen 03/08/2021
Biểu mẫu trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo biểu mẫu trong HTML5 để thu thập thông tin đầu vào của người dùng.

Danh sách trong HTML5
Trung Nguyen 02/08/2021
Danh sách trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo các loại danh sách khác nhau trong HTML5.

Bảng trong HTML5
Trung Nguyen 01/08/2021
Bảng trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách hiển thị dữ liệu dạng bảng bằng cách sử dụng bảng trong HTML5.