Giới Thiệu Lập Trình C++

C++ là ngôn ngữ lập trình cấp trung được phát triển bởi Bjarne Stroustrup bắt đầu từ năm 1979 tại Bell Labs.

C++ chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, chẳng hạn như Windows, Mac OS và các phiên bản khác nhau của UNIX.

Hướng dẫn C++ này đưa ra một cách tiếp cận đơn giản và thực tế để mô tả các khái niệm về C++ cho người mới bắt đầu cũng như các kỹ sư phần mềm.

Tại sao phải học C++

C++ là một lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên và các chuyên gia để trở thành một kỹ sư phần mềm. Tôi sẽ liệt kê một số lợi thế chính của việc học C ++:

 • C++ rất gần với phần cứng, vì vậy bạn có cơ hội làm việc ở mức thấp, cho phép bạn kiểm soát nhiều về mặt quản lý bộ nhớ, hiệu năng tốt hơn và cuối cùng là phát triển phần mềm mạnh mẽ.
 • Lập trình C ++ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết rõ ràng về lập trình hướng đối tượng. Bạn sẽ hiểu việc triển khai đa hình ở mức độ thấp khi bạn triển khai các bảng ảo và các con trỏ bảng ảo hoặc nhận dạng kiểu động.
 • C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình xanh và được hàng triệu nhà phát triển phần mềm yêu thích. Nếu bạn là một lập trình viên C++ tuyệt vời thì bạn sẽ không bao giờ ngồi mà không làm việc và quan trọng hơn là bạn sẽ được trả lương cao cho công việc của mình.
 • C++ là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất trong lập trình ứng dụng và hệ thống. Vì vậy, bạn có thể chọn lĩnh vực quan tâm của bạn về phát triển phần mềm.
 • C++ thực sự dạy cho bạn sự khác biệt giữa trình biên dịch, trình liên kết và trình tải, các kiểu dữ liệu khác nhau, các lớp lưu trữ, các kiểu biến phạm vi của chúng, v.v.

Có hàng nghìn lý do để học lập trình C++. Nhưng một điều chắc chắn, để học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, không chỉ C++, bạn chỉ cần viết code, viết code và viết code cho đến khi bạn trở thành chuyên gia.

Hello World bằng C++

Để cung cấp cho bạn một chút hứng thú về lập trình C++ , chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chương trình Hello World rất chi là này nọ viết bằng C++.

C++ là một sự mở rộng của lập trình C với việc thực hiện bổ sung các khái niệm hướng đối tượng.

#include <iostream>
using namespace std;

// main() is where program execution begins.
int main() 
{
  cout << "Hello World"; // prints Hello World
  return 0;
}

Kết quả khi chạy chương trình:

Hello World

Có rất nhiều trình biên dịch C++ có sẵn mà bạn có thể sử dụng để biên dịch và chạy chương trình đã đề cập ở trên:

 • Apple C++. Xcode
 • Bloodshed Dev-C++
 • Clang C++
 • Cygwin (GNU C++)
 • Mentor Graphics
 • MINGW - "Minimalist GNU for Windows"
 • GNU CC source
 • IBM C++
 • Intel C++
 • Microsoft Visual C++
 • Oracle C++
 • HP C++

Thật sự không thể đưa ra một danh sách đầy đủ tất cả các trình biên dịch có sẵn. Thế giới C++ quá rộng lớn và quá nhiều điều mới đang diễn ra.

Các ứng dụng của lập trình C++

Như đã đề cập trước đó, C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất.

Nó hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực phát triển phần mềm. Tôi sẽ liệt kê một vài trong số đó ở đây:

 • Phát triển phần mềm ứng dụng: Lập trình C++ đã được sử dụng để phát triển hầu hết các Hệ điều hành chính như Windows, Mac OSX và Linux. Ngoài các hệ điều hành, phần cốt lõi của nhiều trình duyệt như Mozilla Firefox và Chrome đã được viết bằng C++. C++ cũng đã được sử dụng trong việc phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được gọi là MySQL.
 • Phát triển ngôn ngữ lập trình: C++ đã được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các ngôn ngữ lập trình mới như C#, Java, JavaScript, Perl, UNIX's C Shell, PHP và Python và Verilog, v.v.
 • Lập trình tính toán: C++ là người bạn tốt nhất của các nhà khoa học vì tốc độ nhanh và hiệu quả tính toán.
 • Phát triển trò chơi: C++ cực kỳ nhanh cho phép lập trình viên lập trình thủ tục cho các chức năng chuyên sâu của CPU và cung cấp khả năng kiểm soát phần cứng lớn hơn, vì nó đã được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các công cụ chơi game.
 • Hệ thống nhúng: C++ đang được sử dụng rất nhiều trong việc phát triển Ứng dụng Y tế và Kỹ thuật như phần mềm cho máy MRI, hệ thống CAD/CAM cao cấp, v.v.

Danh sách này sẽ tiếp tục, có nhiều lĩnh vực mà các nhà phát triển phần mềm đang sử dụng C++ để cung cấp các phần mềm tuyệt vời.

Tôi đặc biệt khuyên bạn nên học C++ và đóng góp phần mềm tuyệt vời cho cộng đồng.

Đối tượng độc giả

Hướng dẫn C++ này đã được chuẩn bị cho người mới bắt đầu để giúp họ hiểu các khái niệm cơ bản đến nâng cao liên quan đến lập trình C++.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn bắt đầu thực hành với nhiều loại ví dụ được đưa ra trong hướng dẫn C++ này, chúng tôi đưa ra một giả định rằng bạn đã biết về những điều cơ bản của chương trình máy tính và ngôn ngữ lập trình máy tính.

Tổng quan về C++

C++ là ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh, biên dịch, đa mục đích, phân biệt chữ hoa chữ thường, hỗ trợ lập trình thủ tục, hướng đối tượng và lập trình chung.

C++ được coi là ngôn ngữ cấp trung , vì nó bao gồm sự kết hợp của cả các tính năng ngôn ngữ cấp cao và cấp thấp.

C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup bắt đầu từ năm 1979 tại Bell Labs ở Murray Hill, New Jersey, như một sự cải tiến của ngôn ngữ C và ban đầu được đặt tên là C with Classes nhưng sau đó được đổi tên thành C++ vào năm 1983.

C++ là một sự bổ sung của C và hầu như bất kỳ chương trình C chính thức nào cũng sẽ là chương trình C++.

Lưu ý: Một ngôn ngữ lập trình được cho là sử dụng kiểu tĩnh khi việc kiểm tra kiểu được thực hiện trong thời gian biên dịch trái ngược với thời gian chạy.

Lập trình hướng đối tượng

C++ hỗ trợ đầy đủ cho lập trình hướng đối tượng, bao gồm bốn trụ cột của lập trình hướng đối tượng:

 • Tính bao đóng (Encapsulation)
 • Ẩn dữ liệu (Data hiding)
 • Tính kế thừa (Inheritance)
 • Tính đa hình (Polymorphism)

Thư viện chuẩn

C++ tiêu chuẩn bao gồm ba phần quan trọng:

 • Ngôn ngữ cốt lõi cung cấp cho tất cả các khối xây dựng bao gồm các biến, kiểu dữ liệu và chữ, v.v.
 • Thư viện chuẩn C++ cung cấp một bộ phương thức phong phú thao tác các tệp, chuỗi, v.v.
 • Thư viện mẫu tiêu chuẩn (STL) cung cấp một tập hợp lớn các phương thức thao tác cấu trúc dữ liệu, v.v.

Tiêu chuẩn ANSI

Tiêu chuẩn ANSI là một nỗ lực để đảm bảo rằng mã C++ mà bạn viết cho trình biên dịch của Microsoft sẽ biên dịch không có lỗi khi sử dụng trình biên dịch trên máy Mac, UNIX hoặc Alpha.

Tiêu chuẩn ANSI đã ổn định trong một thời gian và tất cả các nhà sản xuất trình biên dịch C++ chính đều hỗ trợ tiêu chuẩn ANSI.

Học C++

Điều quan trọng nhất khi học C ++ là tập trung vào các khái niệm.

Mục đích của việc học ngôn ngữ lập trình là trở thành một lập trình viên tốt hơn; nghĩa là, để trở nên hiệu quả hơn trong việc thiết kế và thực hiện các hệ thống mới và duy trì các hệ thống cũ.

C++ hỗ trợ nhiều phong cách lập trình. Bạn có thể viết theo phong cách của Fortran, C, Smalltalk, v.v., bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Mỗi phong cách có thể đạt được mục tiêu của nó một cách hiệu quả trong khi duy trì hiệu quả thời gian chạy và không gian.

Sử dụng C++

C++ được sử dụng bởi hàng trăm ngàn lập trình viên trong tất cả các lĩnh vực ứng dụng.

C++ đang được sử dụng nhiều để viết trình điều khiển thiết bị (driver) và phần mềm khác dựa trên thao tác trực tiếp với phần cứng dưới các ràng buộc thời gian thực.

C++ được sử dụng rộng rãi cho giảng dạy và nghiên cứu vì nó đủ rõ ràng để giảng dạy thành công các khái niệm cơ bản.

Bất cứ ai đã sử dụng Apple Macintosh hoặc PC chạy Windows đều gián tiếp sử dụng C++ vì giao diện người dùng chính của các hệ thống này được viết bằng C++.

Lập Trình C++