Kiến ​​thức cơ bản về Kubernetes

Kiến thức cơ bản về Kubernetes

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về những điều cơ bản của hệ thống điều phối cụm Kubernetes. Mỗi mô-đun chứa một số thông tin cơ bản về các tính năng và khái niệm chính của Kubernetes. Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn quản lý một cụm đơn giản và các ứng dụng được chứa trong đó cho chính bạn.

Trong hướng dẫn này, bạn có thể học cách:

  • Tạo một cụm Kubernetes.
  • Triển khai một ứng dụng được chứa trong một cụm.
  • Mở rộng quy mô triển khai.
  • Cập nhật ứng dụng được chứa trong container với phiên bản phần mềm mới.
  • Gỡ lỗi ứng dụng được chứa trong vùng chứa.

Kubernetes có thể làm gì cho bạn?

Với các dịch vụ web hiện đại, người dùng mong đợi các ứng dụng có sẵn 24/7 và các nhà phát triển mong đợi triển khai các phiên bản mới của các ứng dụng đó nhiều lần trong ngày.

Container hóa giúp đóng gói phần mềm để phục vụ các mục tiêu này, cho phép các ứng dụng được phát hành và cập nhật mà không cần thời gian chết.

Kubernetes giúp bạn đảm bảo các ứng dụng được chứa trong container chạy ở đâu và khi nào bạn muốn, đồng thời giúp chúng tìm thấy các tài nguyên và công cụ cần thiết để hoạt động.

Kubernetes là một nền tảng mã nguồn mở, sẵn sàng sản xuất được thiết kế với kinh nghiệm tích lũy của Google trong việc điều phối container, kết hợp với những ý tưởng tốt nhất từ ​​cộng đồng.

Tạo cụm Kubernetes bằng Minukube

Kubernetes điều phối một cụm máy tính có tính khả dụng cao được kết nối để hoạt động như một đơn vị duy nhất.

Các tính năng trừu tượng trong Kubernetes cho phép bạn triển khai các ứng dụng được chứa trong một cụm mà không cần ràng buộc chúng cụ thể với từng máy riêng lẻ.

Để sử dụng mô hình triển khai mới này, các ứng dụng cần được đóng gói theo cách tách chúng khỏi các máy chủ riêng lẻ: chúng cần được đóng gói.

Các ứng dụng được chứa trong container linh hoạt hơn và khả dụng hơn so với các mô hình triển khai trước đây, trong đó các ứng dụng được cài đặt trực tiếp vào các máy cụ thể dưới dạng các gói được tích hợp sâu vào máy chủ.

Kubernetes tự động hóa việc phân phối và lập lịch các vùng chứa ứng dụng trên một cụm theo cách hiệu quả hơn. Kubernetes là một nền tảng mã nguồn mở và đã sẵn sàng sản xuất.

Một cụm Kubernetes bao gồm hai loại tài nguyên:

  • Control plane điều phối cụm.
  • Các node là các worker chạy ứng dụng.

Sơ đồ Kubernetes Cluster

Sơ đồ Kubernetes Cluster

Bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn tạo cụm Kubernetes bằng Minikube ở bài viết này.

Tạo cụm Kubernetes bằng Minikube
Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu cụm Kubernetes là gì? Minikube là gì? Tạo một cụm Kubernetes bằng Minikube.
KubernetesDevOps
Bài Viết Liên Quan:
Sổ tay Kubernetes: Phương pháp triển khai bằng khai báo
Trung Nguyen 30/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Phương pháp triển khai bằng khai báo

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng cách tiếp cận khai báo để triển khai ứng dụng trong Kubernetes và sử dụng bảng điều khiển Kubernetes.

Sổ tay Kubernetes: Các khái niệm cơ bản trong Kubernetes
Trung Nguyen 21/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Các khái niệm cơ bản trong Kubernetes

Trong hướng dẫn trước bạn đã tìm hiểu về Kubernetes,

Sổ tay Kubernetes: Giới thiệu về Kubernetes
Trung Nguyen 20/03/2021
Sổ tay Kubernetes: Giới thiệu về Kubernetes

Hướng dẫn này giới thiệu về điều phối container và Kubernetes, cài đặt Kubernetes và chạy ứng dụng đầu tiên trong Kubernetes.

Tạo cụm Kubernetes bằng Minikube
Trung Nguyen 17/03/2021
Tạo cụm Kubernetes bằng Minikube

Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu cụm Kubernetes là gì? Minikube là gì? Tạo một cụm Kubernetes bằng Minikube.