Giới Thiệu Ethereum

Nhìn vào những ưu điểm tuyệt vời của Bitcoin - một loại tiền kỹ thuật số, mọi người muốn sử dụng khái niệm Blockchain trong các ứng dụng của riêng họ.

Mọi người muốn chuyển hợp đồng giấy của họ sang hợp đồng kỹ thuật số thông minh trong đó một số vấn đề như thoái thác, minh bạch, bảo mật, v.v. sẽ được giải quyết tự động.

Kết quả của nỗ lực này đã tạo ra Ethereum - một nền tảng phổ biến để tạo các ứng dụng Blockchain phân tán hỗ trợ các hợp đồng thông minh.

Đối tượng độc giả

Hướng dẫn này được thiết kế cho những người muốn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của Ethereum.

Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ thấy mình ở một trình độ chuyên môn vừa phải để bạn có thể đưa mình lên cấp độ tiếp theo.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tiếp tục khóa học này, chúng tôi giả định rằng người đọc có hiểu biết cơ bản về lập trình web, JavaScript, Ajax, AngularJS, Gulp / Grunt và trình quản lý gói Node.

Giới thiệu Ethereum

Thành công lớn của Bitcoin đã làm tăng sự quan tâm của nhiều người để tạo ra tiền tệ của riêng họ.

Nhìn vào những lợi thế được cung cấp bởi Bitcoin, mọi người muốn sử dụng khái niệm Blockchain trong các ứng dụng của riêng họ.

Kết quả của nỗ lực này đã tạo ra Ethereum - một nền tảng phổ biến để tạo các ứng dụng Blockchain phân tán hỗ trợ các hợp đồng thông minh.

Giới thiệu Ethereum

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một ứng dụng phân tán (DAPP) trên nền tảng Ethereum.

Cụ thể hơn, bạn sẽ học cách tạo hợp đồng, kiểm tra nó trên Blockchain cục bộ và cuối cùng triển khai nó trên Blockchain bên ngoài để thử nghiệm sâu và sử dụng thương mại.

Bạn sẽ sử dụng Solidity , một ngôn ngữ hướng đối tượng để phát triển hợp đồng. Bạn cũng sẽ sử dụng Remix, một IDE nguồn mở để phát triển và thử nghiệm hợp đồng.

Để triển khai hợp đồng được thử nghiệm trên Blockchain bên ngoài, bạn sẽ sử dụng Ganache.

Để tương tác với hợp đồng, bạn sẽ cần một ứng dụng khách. Chúng tôi sẽ sử dụng MyEtherWallet để tạo ví cho mỗi khách hàng.

Người tạo hợp đồng sẽ công bố hợp đồng. Bất kỳ khách hàng nào khác sẽ xem xét giá trị liên hệ bằng cách sử dụng giao diện được cung cấp bởi hợp đồng và gửi một số tiền cho người tạo để thực hiện một phần của hợp đồng.

Vì vậy, hãy để chúng tôi bắt đầu bằng cách tạo một hợp đồng.

Ethereum