Giới Thiệu Docker

Hướng dẫn này giải thích các khía cạnh khác nhau của dịch vụ Docker Container.

Bắt đầu với những điều cơ bản của Docker tập trung vào cài đặt và cấu hình của Docker, rồi dần dần chuyển sang các chủ đề nâng cao như Mạng (Networking) và Đăng ký (Registries).

Các chương cuối của hướng dẫn này bao gồm các khía cạnh phát triển của Docker và cách bạn có thể bắt đầu và chạy trên các môi trường phát triển bằng cách sử dụng Docker Container.

Đối tượng độc giả

Hướng dẫn này dành cho những người quan tâm đến việc học Docker như một dịch vụ container.

Sản phẩm này đã lan tỏa rất nhanh trên toàn ngành và thực sự tạo ra ảnh hưởng đến sự phát triển của các ứng dụng thế hệ mới.

Vì vậy, bất cứ ai quan tâm đến việc tìm hiểu tất cả các khía cạnh của Docker nên xem qua hướng dẫn này.

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết là người đọc phải làm quen với các khái niệm cơ bản của Windows và các chương trình khác nhau đã có sẵn trên hệ điều hành Windows. Ngoài ra, nó sẽ rất có ích nếu người đọc đã tiếp xúc với Linux.

Tổng quan về Docker

Docker là một dịch vụ quản lý container. Các điểm chính của Docker là develop, shiprun ở bất cứ đâu.

Toàn bộ ý tưởng của Docker là để các nhà phát triển dễ dàng phát triển các ứng dụng, gửi chúng vào các container mà sau đó có thể được triển khai ở bất cứ đâu.

Bản phát hành đầu tiên của Docker là vào tháng 3 năm 2013 và kể từ đó, nó đã trở thành từ thông dụng cho sự phát triển của thế giới hiện đại, đặc biệt là các dự án dựa trên Agile.

Giới thiệu Docker

Các tính năng của Docker

  • Docker có khả năng giảm quy mô phát triển bằng cách cung cấp một dấu chân nhỏ hơn của hệ điều hành thông qua các container.
  • Với các container, các nhóm làm việc với nhau dễ dàng hơn, chẳng hạn như nhóm Phát triển, QA và Vận hành làm việc trơn tru trên các ứng dụng.
  • Bạn có thể triển khai các Docker Container ở bất cứ đâu, trên bất kỳ máy vật lý và máy ảo nào và thậm chí trên đám mây.
  • Vì các Docker Container khá nhẹ, chúng rất dễ mở rộng.

Các thành phần của Docker

Docker có các thành phần sau:

  • Docker cho Mac - Nó cho phép chạy các container Docker trên Mac OS.
  • Docker cho Linux - Nó cho phép chạy các container Docker trên Linux.
  • Docker cho Windows - Nó cho phép chạy các container Docker trên Windows.
  • Docker Engine - Nó được sử dụng để xây dựng các Docker image và tạo các Docker container.
  • Docker Hub - Đây là kho lưu trữ các Docker image được xây dựng sẵn.
  • Docker Compose - Được sử dụng để tạo các ứng dụng sử dụng nhiều Docker container.

Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết tất cả các thành phần này trong các chương tiếp theo.

Trang web chính thức của Docker là https://docker.com/. Trang web có tất cả thông tin và tài liệu về phần mềm Docker. Nó cũng có các liên kết tải xuống cho các hệ điều hành khác nhau.

Empowering App Development for Developers | Docker
Learn how Docker helps developers bring their ideas to life by conquering the complexity of app development.
DockerDevOps
Bài Viết Liên Quan:
Deploy ứng dụng ASP.NET Core bằng Docker
Trung Nguyen 29/03/2021
Deploy ứng dụng ASP.NET Core bằng Docker

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách deploy ứng dụng ASP.NET Core bằng Docker.

Sổ tay Docker: Cách sử dụng Docker Compose
Trung Nguyen 20/03/2021
Sổ tay Docker: Cách sử dụng Docker Compose

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản về Docker Compose, cách chạy và quản lý các dịch vụ sử dụng Docker Compose.

Sổ tay Docker: Cách chạy ứng dụng JavaScript trên nhiều Container
Trung Nguyen 20/03/2021
Sổ tay Docker: Cách chạy ứng dụng JavaScript trên nhiều Container

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách triển khai ứng dụng trên nhiều container trong Docker.

Sổ tay Docker: Thao tác Docker Network cơ bản
Trung Nguyen 19/03/2021
Sổ tay Docker: Thao tác Docker Network cơ bản

Bạn sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản về Docker Network, các thao tác mạng cơ bản như: tạo và xóa mạng, gắn container vào mạng, gỡ container khỏi mạng.