Sức Mạnh Của Logo Trong Xây Dựng Thương Hiệu

Sức Mạnh Của Logo Trong Xây Dựng Thương Hiệu

Bước đầu tiên để bắt đầu cho hành trình xây dựng một thương hiệu trong lòng khách hàng là lựa chọn tên thương hiệu. Tên thương hiệu này phải bắt tai, nghe là nhớ ngay. Tiếp đó là logo được thiết kế bắt mắt, độc đáo, có khả năng gây ấn tượng và đọng lại trong trí nhớ của khách hàng.

Xem Thêm