Career Path

Software Architect: Phân loại Software Architect
Trung Nguyen 08/01/2021
Software Architect: Phân loại Software Architect

Software Architect - bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu có những loại kiến trúc sư nào? Vai trò của họ là gì?

Software Architect: Các bên liên quan (Stakeholder)
Trung Nguyen 02/01/2021
Software Architect: Các bên liên quan (Stakeholder)

Các bên liên quan (Stakeholder) là ai? Họ có ảnh hưởng gì tới dự án? Làm sao để xác định, phân loại và quản lý các bên liên quan của dự án?

Software Architect: Con đường trở thành một Software Architect
Trung Nguyen 01/01/2021
Software Architect: Con đường trở thành một Software Architect

Kiến trúc sư phần mềm (software architect) là ai? Vai trò và trách nhiệm của software architect là gì? Làm sao để trở thành một software architect.