Giới thiệu lập trình C#

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đơn giản, hiện đại, có mục đích chung được phát triển bởi Microsoft trong sáng kiến ​​.NET của mình do Anders Hejlsberg dẫn đầu.

Hướng dẫn này sẽ dạy bạn lập trình C# cơ bản và cũng sẽ đưa bạn qua các khái niệm nâng cao khác nhau liên quan đến ngôn ngữ lập trình C#.

Khán giả

Hướng dẫn này đã được chuẩn bị cho người mới bắt đầu để giúp họ hiểu lập trình C# cơ bản.

Tổng quan

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại, đa mục đích, được phát triển bởi Microsoft và được Hiệp hội các nhà sản xuất máy tính châu Âu (ECMA) và Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) phê duyệt.

C# được phát triển bởi Anders Hejlsberg và nhóm của anh ấy trong quá trình phát triển .Net Framework.

C# được thiết kế cho Cơ sở hạ tầng ngôn ngữ chung (CLI), bao gồm mã thực thi và môi trường thời gian chạy cho phép sử dụng các ngôn ngữ cấp cao khác nhau trên các nền tảng và kiến ​​trúc máy tính khác nhau.

Những lý do sau đây khiến C# trở thành ngôn ngữ chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi:

  • Nó là một ngôn ngữ lập trình đa năng, hiện đại.
  • Nó là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
  • Nó rất dễ học.
  • Nó là một ngôn ngữ có cấu trúc.
  • Nó tạo ra các chương trình hiệu quả.
  • Nó có thể được biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính.
  • Nó là một phần của .NET Framework.

Các tính năng mạnh mẽ của C#

Mặc dù C# xây dựng theo các ngôn ngữ cấp cao truyền thống như C, C++ và là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Nhưng C# có sự tương đồng mạnh mẽ với Java, nó có nhiều tính năng lập trình mạnh mẽ khiến nó trở nên tuyệt vời đối với một số lập trình viên trên toàn thế giới.

Sau đây là danh sách một vài tính năng quan trọng của C#:

  • Điều kiện Boolean.
  • Tự động dọn rác.
  • Thư viện chuẩn.
  • Phiên bản Assembly.
  • Thuộc tính và sự kiện.
  • Quản lý delegate và sự kiện.
  • Kiểu Generic dễ sử dụng.
  • Chỉ mục indexer.
  • Điều kiện biên dịch.
  • Đa luồng đơn giản.
  • Biểu thức LINQ và Lambda.
  • Tích hợp với Windows.

.NET Framework

.NET Framework là một nền tảng mang tính cách mạng giúp bạn viết các loại ứng dụng sau:

  • Ứng dụng Windows
  • Ứng dụng Web
  • Dịch vụ Web

Các ứng dụng .Net Framework là các ứng dụng đa nền tảng. Framework được thiết kế theo cách có thể được sử dụng từ bất kỳ ngôn ngữ nào sau đây: C#, C ++, Visual Basic, Jscript, COBOL, v.v. Tất cả các ngôn ngữ này có thể truy cập Framework cũng như giao tiếp với nhau.

.Net Framework là một thư viện khổng lồ. Sau đây là một số thành phần của nó:

  • Common Language Runtime (CLR)
  • Thư viện .NET Framework
  • Common Language Specification
  • Common Type System
  • Metadata and Assemblies
  • Windows Forms
  • ASP.NET Web Forms và ASP.NET MVC
  • ADO.NET
  • Windows Workflow Foundation (WF)
  • Windows Presentation Foundation (WPF)
  • Windows Communication Foundation (WCF)
  • LINQ

Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho C#

Microsoft cung cấp các công cụ phát triển sau để lập trình C#:

  • Visual Studio 2019
  • Visual Studio 2019 Express
  • Visual Studio Code

Hai cái cuối cùng được cung cấp miễn phí từ trang web chính thức của Microsoft. Sử dụng các công cụ này, bạn có thể viết tất cả các loại chương trình C# từ các ứng dụng dòng lệnh đơn giản đến các ứng dụng phức tạp hơn.

Bạn cũng có thể viết các tệp mã nguồn C# bằng trình soạn thảo văn bản cơ bản, như Notepad++ và biên dịch mã bằng trình biên dịch dòng lệnh.

Viết chương trình C # trên Linux hoặc Mac OS

Mặc dù .NET Framework chạy trên hệ điều hành Windows, có một số phiên bản thay thế hoạt động trên các hệ điều hành khác.

Mono là phiên bản mã nguồn mở của .NET Framework bao gồm trình biên dịch C# và chạy trên một số hệ điều hành, bao gồm nhiều phiên bản khác nhau của Linux và Mac OS. Vui lòng kiểm tra Go Mono .

Mục đích của Mono không chỉ là có thể chạy các ứng dụng đa nền tảng của Microsoft mà còn mang lại các công cụ phát triển tốt hơn cho các nhà phát triển Linux.

Mono có thể chạy trên nhiều hệ điều hành bao gồm Android, BSD, iOS, Linux, OS X, Windows, Solaris và UNIX.

Bạn có muốn xem bài viết tiếp theo không? Nó ở dưới đây nè.

Cấu trúc chương trình C# | Comdy
Bài viết sẽ giới thiệu cấu trúc chương trình C# tối thiểu để chúng ta có thể lấy nó làm tài liệu tham khảo trong các chương sắp tới
Lập Trình C#Lập Trình C# Cơ Bản
Bài Viết Liên Quan:
int[] và int[,] trong C#: Ai nhanh hơn
Trung Nguyen 10/10/2020
int[] và int[,] trong C#: Ai nhanh hơn

Hiểu được sự khác biệt giữa các loại mảng trong C# sẽ giúp bạn chọn cấu trúc dữ liệu chính xác cho mọi trường hợp.

Struct và class trong C#: Ai nhanh hơn
Trung Nguyen 09/10/2020
Struct và class trong C#: Ai nhanh hơn

Trong bài viết này, tôi sẽ so sánh sự khác biệt về hiệu suất giữa struct và class trong C#: Ai nhanh hơn.

Best practice cho performance trong C#
Trung Nguyen 03/10/2020
Best practice cho performance trong C#

Mục tiêu của bài viết này là cung cấp một danh sách không đầy đủ các code mẫu cần tránh, vì chúng rủi ro hoặc performance kém.

Đọc ghi file (File I/O) trong C#
Trung Nguyen 26/04/2020
Đọc ghi file (File I/O) trong C#

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu về đọc ghi file (File I/O) trong C# và sử dụng các lớp tiện ích để đọc ghi file.