Trung Nguyen

Web Developer

Trung Nguyen

Thích lập trình, câu cá và đọc sách. Chia sẻ là cách đơn giản nhất để hiểu sâu hơn về những kiến thức đã học.
Danh Sách Bài Viết :
Các lệnh vòng lặp trong TypeScript
Trung Nguyen 29/11/2020
Các lệnh vòng lặp trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các câu lệnh vòng lặp như for, while và do...while trong TypeScript và cách chúng thực thi lặp đi lặp lại một đoạn mã.

Các lệnh điều kiện trong TypeScript
Trung Nguyen 29/11/2020
Các lệnh điều kiện trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các lệnh điều kiện if...else, toán tử bậc ba :?, switch...case và cách sử dụng chúng trong TypeScript.

Các kiểu dữ liệu đối tượng trong TypeScript
Trung Nguyen 28/11/2020
Các kiểu dữ liệu đối tượng trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu đối tượng trong TypeScript và cách sử dụng chúng.

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong TypeScript
Trung Nguyen 28/11/2020
Các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong TypeScript

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu cách khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong TypeScript như number, string, boolean, ...

Các kiểu dữ liệu trong TypeScript
Trung Nguyen 28/11/2020
Các kiểu dữ liệu trong TypeScript

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong TypeScript và mục đích của chúng. Ví dụ về các kiểu dữ liệu trong TypeScript.

TypeScript là gì?
Trung Nguyen 28/11/2020
TypeScript là gì?

TypeScript là gì? Những ưu điểm của nó so với JavaScript, cài đặt môi trường phát triển để làm việc với TypeScript và tạo ứng dụng đầu tiên bằng TypeScript.

Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices
Trung Nguyen 28/11/2020
Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices

Vì sao Envoy proxy được sử dụng trong nhiều dự án thương mại và mã nguồn mở để cải thiện tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng giám sát.

Vai trò của Service Mesh và API Gateway trong Microservices
Trung Nguyen 28/11/2020
Vai trò của Service Mesh và API Gateway trong Microservices

Trong bài viết này, tôi sẽ nói chi tiết về Service Mesh (lưới dịch vụ), API Gateway trong Microservices và thảo luận khi nào thì sử dụng chúng.

Các mẫu design pattern hiện đại
Trung Nguyen 27/11/2020
Các mẫu design pattern hiện đại

Một số mẫu design pattern có thể giúp bạn đạt được khả năng mở rộng, tính khả dụng, bảo mật, độ tin cậy và khả năng phục hồi cho ứng dụng.

Hướng dẫn tạo User, Role và phân quyền trong Jenkins
Trung Nguyen 25/11/2020
Hướng dẫn tạo User, Role và phân quyền trong Jenkins

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt, cấu hình plugin Role-based Authorization Strategy để tạo user, role và phân quyền trong Jenkins.

Next