Giới thiệu Angular 8

Angular 8 là một web framework dựa trên TypeScript để xây dựng các ứng dụng web và di động. Một trong những ưu điểm chính là Angular 8 hỗ trợ ứng dụng web có thể phù hợp với bất kỳ độ phân giải màn hình nào.

Ứng dụng Angular hoàn toàn tương thích với điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn. Angular 8 có một thư viện giao diện người dùng tuyệt vời cho các nhà phát triển web, chứa các thành phần UI có thể tái sử dụng.

Chức năng này giúp chúng ta tạo các ứng dụng SPA (Single Page Application). SPA là ứng dụng phản ứng và nhanh chóng. Ví dụ: nếu bạn có một nút trong một trang và nhấp vào nút thì hành động sẽ thực hiện động trong trang hiện tại mà không cần tải trang mới từ máy chủ.

Angular 8 dựa trên Typecript dựa trên lập trình hướng đối tượng và hỗ trợ các tính năng cho lập trình phía máy chủ.

So sánh các phiên bản của Angular

Như chúng ta đã biết, Google phát hành phiên bản Angular để cải thiện khả năng phát triển web và di động. Tất cả các phiên bản đã phát hành đều tương thích ngược và có thể dễ dàng cập nhật lên phiên bản mới hơn. Hãy cùng đi qua so sánh các phiên bản đã phát hành.

AngularJS

AngularJs là một framework JavaScript rất mạnh mẽ. Nó được phát hành vào tháng 10 năm 2010. AngularJS dựa trên kiến ​​trúc Model View Controller (MVC) và tự động xử lý mã JavaScript phù hợp với từng trình duyệt.

Angular 2.0

Angular 2.0 được phát hành vào tháng 9 năm 2016. Nó là phiên bản tái thiết kế và viết lại của AngularJS. AngularJS đã tập trung vào controller nhưng phiên bản 2 đã thay đổi trọng tâm vào component. Các  component là khối xây dựng chính của ứng dụng. Nó hỗ trợ các tính năng về tốc độ hiển thị, cập nhật trang và xây dựng các ứng dụng di động gốc đa nền tảng cho Google Android và iOS.

Angular 4.0

Angular 4.0 được phát hành vào tháng 3 năm 2017. Nó được cập nhật lên TypeScript 2.2, hỗ trợ các điều kiện if-else trong khi Angular 2 chỉ hỗ trợ các điều kiện if. Angular 4.0 giới thiệu các gói hình hiệu ứng, tham số tìm kiếm Http và cuối cùng là ứng dụng Angular 4 nhỏ hơn và nhanh hơn.

Angular 5.0

Angular 5.0 được phát hành vào tháng 11 năm 2017. Nó hỗ trợ một số tính năng nổi bật như HTTPClient API, hỗ trợ Lambda, Trình biên dịch cải tiến và trình tối ưu hóa bản dựng.

Angular 6.0

Angular 6.0 được phát hành vào tháng 5 năm 2018. Các tính năng được thêm vào phiên bản này là Angular CLI cập nhật, CDK cập nhật, Angular Material cập nhật, nhiều trình xác thực và sử dụng thư viện JS phản ứng.

Angular 7.0

Angular 7.0 được phát hành vào tháng 10 năm 2018. Một số tính năng nổi bật là cộng đồng được Google hỗ trợ, phát triển dựa trên POJO, giao diện người dùng khai báo và cấu trúc module.

Các tính năng mới của Angular 8

Angular 8 xuất hiện với các tính năng hấp dẫn mới sau:

 • Hỗ trợ Bazel - Nếu ứng dụng của bạn sử dụng nhiều module và thư viện, thì các bản dựng đồng thời của Bazel sẽ giúp tải nhanh hơn trong ứng dụng của bạn.
 • Tải chậm - Angular 8 chia AppRoutingModule thành các gói nhỏ hơn và tải dữ liệu trong DOM.
 • Tải khác biệt - Khi bạn tạo một ứng dụng, Angular CLI tạo các module và điều này sẽ được tải tự động sau đó trình duyệt sẽ hiển thị dữ liệu.
 • Web worker - Nó chạy ở chế độ nền mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của một trang.
 • Cải tiến quy trình làm việc CLI - Các lệnh Angular 8 CLI ng-build, ng-test và ng-run được mở rộng cho các thư viện của bên thứ ba.
 • Tương thích ngược của bộ định tuyến - Tính năng tương thích ngược của bộ định tuyến Angular giúp tạo đường dẫn cho các dự án lớn hơn để người dùng có thể dễ dàng thêm mã của họ với sự trợ giúp của lazy coding.
 • Chọn tham gia chia sẻ sử dụng - Người dùng có thể chọn chia sẻ dữ liệu sử dụng Angular CLI.

Các ứng dụng

Một số trang web phổ biến sử dụng Angular Framework được liệt kê dưới đây:

 • Weather.com - Đây là một trong những trang web dự báo thời tiết hàng đầu.
 • Youtube - Đây là một trang web chia sẻ video và được duy trì bởi Google .
 • Netflix - Đây là một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và truyền hình.
 • PayPal - Đây là một hệ thống thanh toán trực tuyến.

Cài đặt Angular 8

Như chúng ta đã biết, Angular được viết bằng TypeScript. Chúng ta cần Nodenpm để biên dịch các tệp thành JavaScript, sau đó chúng ta có thể triển khai ứng dụng của mình. Vì mục đích này, Node.js phải được cài đặt trong hệ thống của bạn. Hy vọng rằng bạn đã cài đặt Node.js trên máy tính của mình.

Chúng ta có thể kiểm tra nó bằng lệnh dưới đây:

node --version

Bạn có thể thấy phiên bản của Node. Nó được hiển thị tương tự như bên dưới là phiên bản trên máy tính của tôi -

v14.2.0

Nếu Node chưa được cài đặt, bạn có thể tải xuống và cài đặt bằng cách truy cập liên kết sau:

Download | Node.js
Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome’s V8 JavaScript engine.

Cài đặt Angular 8 CLI dựa trên các bước rất đơn giản. Sẽ không mất quá năm phút để cài đặt.

npm được sử dụng để cài đặt Angular 8 CLI. Khi Node.js được cài đặt, npm cũng được cài đặt. Nếu bạn muốn xác minh nó, hãy nhập lệnh dưới đây:

npm -v

Bạn có thể thấy phiên bản của npm. Nó được hiển thị tương tự như bên dưới là phiên bản trên máy tính của tôi -

6.14.4

Hãy cài đặt Angular 8 CLI bằng npm như sau:

npm install -g @angular/cli@^8.0.0

Để xác minh Angular 8 được cài đặt đúng cách trên máy của bạn, hãy nhập lệnh dưới đây:

ng version

Bạn có thể thấy phản hồi sau:

Angular CLI: 8.3.26 
Node: 14.2.0 
OS: win32 x64 
Angular: ... 
Package          Version 
------------------------------------------------------
@angular-devkit/architect 0.803.26 
@angular-devkit/core    8.3.26 
@angular-devkit/schematics 8.3.26 
@schematics/angular    8.3.26 
@schematics/update     0.803.26 
rxjs            6.4.0
Angular
Bài Viết Liên Quan:
Trình khởi động bootstrap trong Angular
Trung Nguyen 26/07/2021
Trình khởi động bootstrap trong Angular

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về trình khởi động bootstrap và cách Angular hoạt động bên trong và khởi động ứng dụng của chúng ta.

Cách tạo một dự án mới trong Angular
Trung Nguyen 25/07/2021
Cách tạo một dự án mới trong Angular

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Angular CLI để tạo một dự án mới trong Angular.

Không gian làm việc và Cấu trúc file dự án
Trung Nguyen 22/07/2021
Không gian làm việc và Cấu trúc file dự án

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về không dan làm việc và cấu trúc file dự án ứng dụng, dự án thư viện của Angular.

Service và Dependency Injection trong Angular
Trung Nguyen 21/07/2021
Service và Dependency Injection trong Angular

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu vì sao Angular lại tách riêng component và service, cách sử dụng dependency injection để khởi tạo instance của service.